Prindi

TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja dotsent Jüri Kõre sedastas oma ettekandes "Kas ruumi jätkub kõigile? Eesti elanike elamistingimused", et 1990. aastatel toimunud eluasemereform muutis Eesti elamupoliitikat radikaalselt ning erastamise käigus käivitus Eestis eluasemeturg kõige laiemas mõttes. "Eluruumide erastamine 1994–2002 oli kindlalt elanike enamuse huvides. 80% tallinlastest erastas sel ajal oma eluruumid soodsalt, vaid juriidiliste toimingute kuluga," ütles Kõre.

Küll aga tõdes ta, et kuigi varasemaga võrreldes on eestlaste elamistingimused tunduvalt paranenud, pole vajadustele vastav eluase paraku kõigile ühtviisi kättesaadav. "Järjest suureneb nende noorte perede arv, kellel eluasemeturule asja pole. Põhjuseks võib olla eluasemeturu ja tööturu mittevastavus – korterid on liiga kallid ja palgad liiga väikesed."

Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013