Prindi

Tallinna Keskkonnaamet uuendas infobrošüüri ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna heakorda puudutav teave. Väljaanne ilmub iga aasta traditsioonilise heakorrakuu kampaania raames. ”Heakorra ABC ” infobrošüürist saab teavet linna mängu- ja koerteväljakute ning kalmistute kasutamise reeglite kohta, mitmesugust kinnistuomanikule vajalikku infot, samuti ülevaate jäätmete sortimise, neist vabanemise ning linnas elavate ja linna sattuvate lindude-loomade kohta. Kõige olulisem on aga teave, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes.

Heakorra ABC